Giới thiệu

Đứng trước thực trạng tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn và mạn tính và hen phế quản ở Việt Nam rất cap (ước tính khoảng 10% dân số Việt Nam mắc bệnh phổi mạn tính hoặc hen phế quản)

Ngày 20 tháng 10 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 2331/QĐ-TTg trong đó xem bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản là một trong các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế. Các nội dung của chương trình quốc gia này bao gồm …

Xem chi tiết